ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Θέλοντας να παρέχουμε ασφάλεια στο προσωπικό μας άλλα και στους πελάτες μας για καλύτερη φορτοεκφόρτωση και διακίνηση των εμπορευμάτων τους, φροντίζουμε συνεχώς να ανανεώνουμε τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα μας με καινούργια πιο σύγχρονα αντικαθιστώντας τα παλαιότερα.

Ο διατιθέμενος εξοπλισμός για την επίτευξη του σκοπού μας είναι :

  • 1 ανυψωτικό μηχάνημα 45 τον, για έμφορτα containers
  • 1 ανυψωτικό μηχάνημα 35 τον, για φοτοεκφώρτοση όγκων μαρμάρων με πιρούνια
  • 1 ανυψωτικό μηχάνημα 6,5 τον, με αρπάγη για φορτοεκφώρτοση ρόλων
  • 2 ανυψωτικά μηχανήματα 4 τον, με πιρούνια
  • 2 ανυψωτικά μηχανήματα 2,5 τον, με πιρούνια
TOP