ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της διαθέτει τις εξής, επιπλέον των παραπάνω, υποδομές :

  •  Ιδιόκτητη αποθήκη, δίπλα στο κτίριο γραφείων , εμβαδού 2.000 τετραγωνικών μέτρων με βιομηχανικό δάπεδο, ύψους 6 μέτρων με υπερυψωμένες ράμπες φορτοεκφόρτωσης και γραφεία.
  •  Ιδιόκτητο ακίνητο 15.000 τετραγωνικών μέτρων στο Καλοχώρι με υποδομές για δημιουργία depot, καθώς επίσης και αποθήκη εντός αυτού εμβαδού 1.500 τετραγωνικών μέτρων με βιομηχανικό δάπεδο και ύψος περί τα 7 μέτρα .
TOP